Novinka:Pozvánka na seminář Elektronické součástky a aplikace @ AMPER 2020
(Kategorie: Aktuality)
Napsal joedoe
15.02.2020 00:00

S ohledem na aktuální mezinárodní situaci šířící se epidemie nemoci COVID19 jsme byli nuceni přesunout konání veletrhu AMPER 2020 z plánovaného termínu 17.3.-20.3. 2020 do obvyklého termínu veletrhu AMPER 2021.

Seminář je určen pro zájemce o elektroniku, pracovníky z výzkumu, vývoje a výroby elektronického průmyslu, pro odborníky z technických univerzit, vývojových center a aplikační sféry v oblasti elektronických součástek, systémů, aplikací.
Seminář se uskuteční dne 19. 3. 2020, od 9 do 13 hodin, BVV Brno – pavilon P – sál P4

Program semináře:


9.00–9.30 h. Registrace

9.30–10.00 h. IMAPS a rostoucí význam pouzdření v elektronice
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS,
Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav mikroelektroniky
Stručná informace o společnosti IMAPS, která šíří poznatky z oblasti mikroelektronických
technologií (vše od čipu až po systém) a která podporuje spolupráci mezi firmami a univerzitami.
Prezentovány budou také některé nové poznatky a aktivity z oblasti mikroelektronických
technologií.

10.00–10.30 h. Analog Devices nové obvody pro měření, řízení, napájení a komunikace
Ing. Karel Dohnal, AMTEK spol. s r.o.

10.30–10.50 h. Přestávka


10.50–11.20 h. Novinky v portfoliu HT-Eurep – M2M komunikace
Ing. Richard Pospíšil, HT-Eurep Electronic, spol. s r.o.
Zajímavé novinky v sortimentu HT-Eurep Electronic: GSM/GPS moduly Neoway, magnetické
senzory, převodníky USB na UART Silabs, obvody řízení el.motorů a měření energie Silergy,
izolované CAN budiče Maxim.

11.20–11.50 h. Vývoj, výroba a součástky, od nápadu až do uvedení výrobku na trh
Ing. Martin Pilný, Ryston Electronics s.r.o.
K distribuci součástek a vestavných řadičů z vlastního vývoje poskytujeme zákazníkům technické
informace a komplexní služby pro vývoj, zkoušky, zavedení do výroby a testování v ATE systémech
vlastní produkce, s propojením do QMS.

11.50–12.20 h Je složité rozpoznat nepůvodní elektronické součástky?
Ing. Petr Neumann, Ph.D., Ústav elektroniky a měření,
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Povědomí firem o výskytu a riziku nepůvodních elektronických součástek není mezi firmami stále tak rozšířené, aby v daleko větší míře než dosud, vedlo alespoň k základním opatřením snižujícím riziko průniku takových součástek do vyráběných sestav. Analytické metody demonstrované na praktických příkladech mohou pracovníkům z průmyslu poskytnout užitečnou představu o možné realizaci „odkláněcích“ opatření ve vlastní firmě. Prezentace se bude zabývat právě takovým příkladem z oblasti výkonových MOSFET tranzistorů.

12.20–13.00 h Losování cen, občerstvení

13.00 h. Ukončení semináře

Vstup je možný pouze na základě registrace předem. Více informací a registrace: zde

Každý registrovaný účastník semináře obdrží po ukončení semináře volnou vstupenku na veletrh.


Tato novinka je z -MCU-mikroelektronika
( http://mcu.cz/news.php?extend.4129 )