Novinka:Letěly bacily ...
(Kategorie: Vyloveno ze Sítě)
Napsal joedoe
24.03.2020 00:00

Hlavu vzhůru, jak prosté
Tato novinka je z -MCU-mikroelektronika
( http://mcu.cz/news.php?extend.4134 )