Novinka:Jednoduchá elektronická zátěž s ATtiny85
(Kategorie: Konstrukce)
Napsal joedoe
26.06.2020

TinyLoad je jednoduchá elektronická zátěž s konstantním proudem. ATtiny85 měří napětí, proud a teplotu chladiče, vypočítává výkon, energii a kapacitu baterie, řídí ventilátor a zobrazuje všechny relevantní údaje na OLED.Schéma zapojení

Software je napsán v Arduino.

Ke stažení
TinyLoad - Simple Electronic Dummy Load based on ATtiny85 - snapshot ze dne 24.06.2020

Zdroj
TinyLoad - Simple Electronic Dummy Load based on ATtiny85 - Github
Tato novinka je z -MCU Mikroelektronika - Community Site
( http://mcu.cz/news.php?extend.4219 )